Diensten

Verkoop-assistentie

Autoinspectie en fotografie

Het innovatieve idee van Multipart heeft zich al meer als 25 jaar bewezen. Door een systeem van partnerschap en transparantie worden echte win-win-situaties gecreëerd.

Het innovatieve idee van Multipart heeft zich al meer als 25 jaar bewezen. Door een systeem van partnerschap en transparantie worden echte win-win-situaties gecreëerd.

Verkoop-assistentie

Autoinspectie en fotografie

“In Roger Turlings hebben we iemand gevonden met jarenlange ervaring in de automobielbranche, en met name in de garantieafdekking en afwikkeling. Vanuit zijn locatie in Limburg, gaat hij samen met het hoofdkantoor in Ringsheim(D) de Nederlandse markt bewerken.”
Multipart Garantie AG

“In Roger Turlings hebben we iemand gevonden met jarenlange ervaring in de automobielbranche, en met name in de garantieafdekking en afwikkeling. Vanuit zijn locatie in Limburg, gaat hij samen met het hoofdkantoor in Ringsheim (D) de Nederlandse markt bewerken.”
Multipart Garantie AG

Contact

Dutch Automotive Services

Burgemeester Kellenersstraat 8
6109 AN Ohé en Laak

Tel.: 085-8783773
Fax: 084-7290480
Mail: info@carexplorer.nl

Multipart Garantie Nederland

Postbus 180
6100 AD Echt

Tel.: 085-8770522
Fax: 084-7290480
Mail: info@multipart.nl
Web: www.multipart.nl

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Automotive Services is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dutch Automotive Services.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dutch Automotive Services te mogen claimen of te veronderstellen.

Dutch Automotive Services streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Dutch Automotive Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.carexplorer.nl op deze pagina.

Scroll naar boven